92 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Poniedziałek, 27 grudnia 2010 roku to dzień, w którym przypada 92 rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Uroczystości upamiętniające zwycięzców, bohaterów Ziemi Kościańskiej odbyły się na placu Ignacego Jana Paderewskiego w Kościanie przy pomniku upamiętniającym poległych powstańców.

W imieniu mieszkańców i władz powiatu Starosta Kościański, Andrzej Jęcz złożył pod pomnikiem wiązankę kwiatów i oddał hołd Powstańcom Wielkopolskim. Staroście towarzyszyli Edward Strzymiński, Wicestarosta Kościański i Elżbieta Bączyk, radna Rady Powiatu.

W uroczystości, której gospodarzem był burmistrz Kościana, Michał Jurga wzięły udział delegacje m.in. kombatantów, parlamentarzystów, władz samorządowych, młodzieży z kościańskich szkół. O znaczeniu Powstania Wielkopolskiego i udziale mieszkańców Kościana i okolic w tym zrywie przypomniał zebranym burmistrz Kościana, Michał Jurga. Z kolei dyrektor Kościańskiego Ośrodka Kultury cytując wspomnienia powstańców przypomniał o odbiciu przez nich 30 grudnia 1918 roku broni znajdującej się w magazynach na terenie szpitala Neuropsychiatrycznego. Kościańskim uroczystościom towarzyszyła orkiestra dęta. Wszyscy uczestnicy uroczystości otrzymali od organizatorów powstańcze rozety, których noszenie jest wyrazem pamięci o powstańcach i Ich zwycięstwie.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo