86. rocznica Powstania Wielkopolskiego

W poniedziałek (27 grudnia) w związku z 86. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego wiązanki pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na Placu Paderewskiego i na kwaterze Obrońców Rzeczypospolitej złożyli starosta Andrzej Jęcz, wicestarosta Michał Jurga oraz przewodniczący rady Edward Strzymiński.

W historii naszego Narodu Powstanie Wielkopolskie było wydarzeniem szczególnym. Był to jedyny zryw niepodległościowy na terenie zaborów, który zakończył się zwycięstwem. Dzięki temu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie gdzie narodziła się polska państwowość wróciły w 1918 roku do Macierzy.

Należy pamiętać, że dzięki patriotyzmowi i ofiarności, dobrej organizacji zrywu i waleczności powstańców wielkopolskich było możliwe odtworzenie struktur narodu polskiego. Dotyczy to nie tylko obrony granic naszego kraju, czy odbudowie administracji polskiej, ale również pobudzenia gospodarczego – zwłaszcza gospodarki rolnej, handlu i infrastruktury przemysłowej.

Szlak bojowy powstańców wielkopolskich nie zakończył się wraz ze zwycięstwem powstania. Prosto z okopów żołnierze udali się na odsiecz oblężonego Lwowa, uczestnicząc chwalebnie w walkach 1920 roku na kresach wschodnich, na froncie litewsko-białoruskim. Powstańcy wielkopolscy uczestniczyli również w powstaniach śląskich i w przeprowadzaniu plebiscytów na Śląsku i Pomorzu.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo