350 tys. złotych na oddział covidowy w Kościanie

Dodano: 24 lutego 2021

350 tys. złotych na oddział covidowy w Kościanie

Zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w kościańskim SP ZOZ od 21 października do 13 grudnia 2020 roku działał oddział dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2. Leczono na nim 145 pacjentów, dla których przygotowanych było 40 łóżek oraz 1 stanowisko wyposażone w respirator.

Wydawana w trybie nagłym decyzja wojewody o uruchomieniu oddziału zmusiła dyrekcję i pracowników szpitala do szybkich działań, które pozwoliły na utworzenie, niemal z dnia na dzień, oddziału dostosowanego do przyjęcia pacjentów zakażonych wirusem.

Na nieplanowane uruchomienie i działanie przez 54 dni oddziału w SP ZOZ w Kościanie z budżetu szpitala wydano 350 tys. złotych. Z tej kwoty na samo dostosowanie oddziałów dla potrzeb pacjentów, stworzenie odpowiednich systemów monitoringu i bezpieczeństwa dla nich i dla personelu medycznego wydano ponad 117 tys. złotych. Na reorganizację placówki, m.in. przeniesienie działalności do innych pomieszczeń wydano prawie 11 tys. złotych. Ponad  140 tys. złotych kosztowało szpital zwiększone zużycie tlenu, który jest niezbędny w leczeniu chorych na COVID – 19. Koszty związane z wywozem odpadów medycznych wyniosły ponad 9 tys. złotych. Pozostałe koszty szpitala to pieniądze wydane na zakup środków ochrony osobistej, przy czym łącznie, uwzględniając inne źródła finansowania, na ten cel wydano ponad 606 tys. złotych.