Na te szczególne dni Bożego Narodzenia

pełne tradycji i rodzinnego ciepła

wszystkim mieszkańcom Powiatu Kościańskiego i gościom

życzymy poczucia bliskości,

radości na każdy dzień, miłości wokół i pokoju w sercach.

 Niech Boża Dziecina stanie się źródłem wszelkich dobrych natchnień

i opromieni swoim blaskiem,

a Nowy Rok

niech napełni Nową Nadzieją

na lepsze jutro.

                                     Iwona Bereszyńska                                                            Andrzej Jęcz

                                       Przewodnicząca                                                          Starosta Kościański

                            Rady Powiatu Kościańskiego

Boże Narodzenie, grudzień 2011 roku

Starosta zaprasza do Komisji Konkursowej

Starosta Kościański zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe do zgłaszania się na kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonego uchwałą nr 48/199/11 Zarządu Powiatu Kościańskiego z dnia 6 grudnia 2011 r. otwartego konkursu ofert na wykonywanie w 2012 roku zadań publicznych będących realizacją zadań samorządu powiatowego w zakresie kultury fizycznej, turystyki, kultury, promocji i ochrony zdrowia.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo