10 lat programu ratującego zające

Zakończył się 10. sezon realizacji powiatowego programu regulacji liczebności lisa „Vulpes vulpes” w obwodach łowieckich Powiatu Kościańskiego, którego celem jest restytucja zająca szaraka Lepus europaeus”.

Spotkanie podsumowujące odbyło się 13 czerwca 2017 roku w Stacji Badawczej Polskiego Związku Łowieckiego w Czempiniu.  

Gospodarzem spotkania był Bernard Turski, Starosta Kościański. W spotkaniu uczestniczył także gospodarz miejsca, kierownik Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu, Maciej Budny, który przywitał gości, Stefan Stachowiak, Wicestarosta Kościański, oraz goście: Andrzej Przybyła, Wójt Gminy Kościan, dr Robert Kamieniarz, opiekun naukowy programu, Stanisław Grylewicz, przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Lesznie, burmistrza Czempinia reprezentował Roman Skrzypczak,  a Mariusz Motycki, Nadleśnictwo Konstantynowo. Poza gośćmi w podsumowaniu sezonu uczestniczyli, realizujący program, prezesi i łowczy kół łowieckich oraz kierownicy Ośrodków Hodowli Zwierzyny działających na terenie powiatu i zrzeszeni w nich myśliwi. Gośćmi podsumowania programu byli także radni Rady Powiatu Kościańskiego.

Spotkanie było okazją nie tylko do podsumowania ostatniego roku realizacji programu, ale także do podsumowania całych 10 lat.

Beata Kownacka, naczelnik wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Kościanie dziękując wszystkim naukowcom, i myśliwym za udział w programie podkreśliła, że jego sukcesem jest to iż biorą w nim udział wszystkie koła łowieckie i ośrodki hodowli zwierzyny w powiecie. Przez lata program ulegał zmianom i wprowadzono nowe jego elementy. Zmieniano zasady liczenia lisów i ich dokumentacji, a co szczególnie ważne – podkreślała - zaproponowano zmianę myślenia o poplonach.

Od 2012 roku Starostwo Powiatowe w Kościanie zakupiło ponad 16 ton ziaren gorczycy. Ziarno, za pośrednictwem myśliwych, trafiało do rolników. Ustalono dwa warunki skorzystania z pomocy, nasiona muszą być wysiane na terenie powiatu, a rośliny muszą na polu pozostać do końca lutego. Pozwoliło to na obsianie ponad 800 ha. W tym roku zakupiono ponad 3 tony. Pozwoli to na obsianie ponad 155 ha. Pola zyskały w ten sposób ochronę przed erozją wietrzną, akumulowały zimą więcej wody, wzbogacały glebę w próchnicę, a zające, kuropatwy i inne, roślinożerne gatunki miały zimą więcej pokarmu i lepsze miejsce schronienia, dzięki temu mogły unikać drapieżników.

Działania myśliwych i projekt wysiewania gorczycy na polach sprawiły, że po 2013 roku zające zwiększały swoją liczebność. W latach późniejszych liczba lisów wzrosła, ale co najważniejsze nie spadła liczba zajęcy.  Naukowcy i organizatorzy programu podsumowują, że gdyby nie działania ochronne zająca to ich liczebność byłaby mniejsza. Ponadto, jak podkreślono w okolicznościowej publikacji, wydanej z okazji 10 lat realizacji projektu, zdobyto doświadczenie, które pokazuje, że nawet w intensywnym krajobrazie rolniczym jesteśmy w stanie pomóc zwierzynie drobnej, której populacje, niegdyś liczne, znalazły się w trudnej sytuacji.

Wymiernym efektem programu jest także to, że przykład myśliwych z Kościana uświadomił ludziom opiekującym się przyrodą potrzeby i możliwości w zakresie ochrony zwierzyny drobnej. Wszystkie powiaty okręgu leszczyńskiego, wiele innych w Wielkopolsce podjęło podobne programy.

Podczas spotkania podsumowującego realizację tegorocznej edycji projektu, zarówno jego opiekun naukowy, dr Robert Kamieniarz, jak i Bernard Turski Starosta Kościański podkreślali negatywny wpływ monokulturowych upraw na sytuację zwierzyny drobnej. Starosta dziękując za realizację programu liczebności lisa podkreślał znaczenie współpracy wszystkich grup społecznych dbających o środowisko, apelował o większe zrozumienie i wyrozumiałość we współpracy. Deklarował także potrzebę kontynuowania programu i zwracał się do rolników z prośbą o wysiew poplonów.

Sytuacja zająca i innych zwierząt drobnych jest – podkreślano – uzależniona od współpracy myśliwych, rolników i reszty społeczeństwa. Zmiana rolniczego krajobrazu jej nie sprzyja. Średnie zagęszczenie lisów w powiecie wynosi 0,92 osobników na 100 ha. W roku ubiegłym było to 1,0 osobnika na 100 ha. Z kolei zagęszczenie zająca wynosi 3,3 osobniki na 100 ha, a w ubiegłym roku wynosiło 2,9 osobnika na 100 ha.

W minionym sezonie najaktywniejszymi myśliwymi byli w końcówce sezonu: Jacek Wasielewski z Koła „Knieja” Poznań, Sebastian Jankowski z Koła „Knieja” Śmigiel i Robert Pakuła z OHZ Racot. Z kolei w całym sezonie 2016/2017 największymi przyjaciółmi zajęcy  byli: Marek Ostrowski z Koła „Szarak” Krzywiń, Jacek Wasielewski z Koła „Knieja” Poznań i Adam Jankowski z Koła „Knieja” Poznań. 

Myśliwi otrzymali z rąk starosty pamiątkowe dyplomy i upominki.

Z okazji 10 lat realizacji programu reprezentanci wszystkich kół łowieckich i ośrodków hodowli zwierząt otrzymali od starosty kościańskiego podziękowania i pamiątki, wyryte w drewnie wizerunki zająca. 

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo