„Tęcza” w powiecie kościańskim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie jest już prawie na półmetku realizacji  projektu „Tęcza” współfinansowanego przez Unię Europejską.

Jednym z ważnych zadań w ramach projektu jest przygotowanie kandydatów na rodziny zastępcze. W ubiegłym roku przeszkolonych zostało 10 osób. Obecnie w powiecie kościańskim funkcjonuje 77 rodzin zastępczych w tym 7 rodzin zawodowych  i 1 rodzina zastępcza zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego.

W okresie wakacyjnym zostały zorganizowane i przeprowadzone dwa wyjazdowe szkolenia dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych. W pierwszym  5-dniowym szkoleniu uczestniczyło 7 rodzin zastępczych zawodowych, 1 rodzina zawodowa o charakterze pogotowia rodzinnego oraz 28 dzieci u nich przebywających.  Odbiorcami drugiego (4-dniowego) szkolenia było 28  dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych. Podczas wspólnych spotkań uczestnicy  zmierzyli się z własnymi emocjami towarzyszącymi przebywaniu w pieczy zastępczej, wymieniali się doświadczeniami, zarówno młodsi jak i dorośli otrzymali wsparcie psychologiczne,  niezbędne w procesie wychowania i dorastania.

Ponadto, w ramach realizowanego projektu rodziny zastępcze oraz dzieci korzystają ze szkoleń stacjonarnych,  wsparcia psychologa w miejscu zamieszkania oraz  grup wsparcia.

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z projektu skorzystało do tej pory 116 osób. Są to rodziny zastępcze, dzieci przebywające w pieczy zastępczej  oraz osoby niepełnosprawne.

Partnerami PCPR-u w projekcie są Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościanie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Śmiglu oraz Kościańska Spółdzielnia Socjalna KOSS. Każdy z partnerów realizuje własne zadania dla swojej grupy odbiorców.

Została również przygotowana i obecnie jest realizowana szeroka oferta pomocy dla osób niepełnosprawnych: wsparcie asystenta osobistego osoby  niepełnosprawnej,  likwidacja barier architektonicznych, wyjazd rehabilitacyjno – szkoleniowy,  usługi sprzątające,  wsparcie psychologa,  usługi masażysty.

Od września bieżącego roku PCPR w Kościanie planuje rozpocząć kolejną  edycję szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Osoby, rodziny zainteresowane niesieniem pomocy dzieciom, które chcą  odnaleźć utracony spokój  oraz  nowy  dom  zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, ul. Gostyńska 38, lub do kontaktu telefonicznego  65 511 01 66,   65 512 02 17,  669 250 002. Termin składania wniosków na szkolenie upływa 30 sierpnia 2017 r.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo