„Mądry i lubiany”

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościanie w dniach 29.06.-03.07.2015r. zorganizowała po raz kolejny wakacyjne zajęcia „Mądry i lubiany”.

W tym roku zajęcia adresowane były do zdolnych uczniów klas I-III Zespołu Szkół nr 1 w Kościanie. Grupa liczyła 8 uczestników.

Celem głównym zajęć było rozwijanie umiejętności  społecznych i interpersonalnych.

Prowadzące mgr Grażyna Majchrzycka – psycholog i mgr Justyna Kram – pedagog, podczas zajęć dbały o wyzwolenie i rozwijanie aktywności dzieci, poprawę umiejętności komunikacji i współdziałania w grupie oraz rozbudzanie umiejętności rozpoznawania nastrojów i uczuć rówieśników.

Dzięki wielu odpowiednio dobranym ćwiczeniom dzieci miały sposobność wykazania się twórczym myśleniem, samodzielnością w rozwiązywaniu zadań. Zajęcia pokazały jak cenne w rozwiązywaniu zadań jest pozbawione nadmiernej rywalizacji współzawodnictwo.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo