„Chrońmy Dzieci” – seminarium

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Kościanie była współorganizatorem specjalistycznego seminarium z zakresu ochrony dziecka przed krzywdzeniem i zaniedbywaniem „Chrońmy Dzieci”. Seminarium, które odbyło się 27 października 2017 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościanie, skierowane było do pedagogów i psychologów z placówek oświatowych z terenu powiatu kościańskiego. W seminarium wzięło udział 30 osób.

Tematyka seminarium obejmowała w szczególności takie zagadnienia jak:  rodzaje i formy krzywdzenia dzieci, problem krzywdzenia dzieci – mity i stereotypy, czynniki ryzyka krzywdzenia dzieci, obraz dziecka krzywdzonego, ujawnianie przez dziecko przemocy w rodzinie, problematyka interwencji prawnej i psychologicznej, warunki i zasady rozmów interwencyjnych z dzieckiem i rodzicem, ochrona dzieci przed krzywdzeniem w placówkach, standardy ochrony dzieci, zasady certyfikacji placówek oświatowych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą zgodnie z programem Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę "Chronimy Dzieci".

Seminarium poprowadziły: Agnieszka Gentsch – Piasek oraz Stella Gołębiewska certyfikowane trenerki programu „Chrońmy dzieci”.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo