Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej jest placówką publiczną dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. W skład Zespołu Szkół wchodzą: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, trzyletnia szkoła przysposabiająca do pracy zespoły edukacyjno-terapeutyczne oraz zespoły rewalidacyjno-wychowawcze.

Dane kontaktowe:

ul. Marii Konopnickiej 1,
64-000 Kościan

tel./fax (65) 512 29 31

e-mail: sekretariat@zsskoscian.pl

www.zss-koscian.pl

Dyrektor: Magdalena Dyszkiewicz

 

 

Nieczynna elektroniczna rejestracja kolejkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że nie działa elektroniczny system rejestracji kolejkowej do rezerwacji wizyt przy rejestracji pojazdów. Prosimy z niego w najbliższym czasie nie korzystać. Rezerwacje nie będą realizowane.