Wydziały starostwa

Starostwo Powiatowe w Kościanie, al. T. Kościuszki 22

Sekretariat

Godziny pracy:

pon. 8.00-16.00
wt. – pt. 7.00-15.00

Magdalena Walczak-Klupś

tel.: 65 512 17 85, wew. 10, 11
fax: 65 512 08 25 wew. 33

e-mail: starostwo@powiatkoscian.pl

Biuro Rady

Do zakresu działania Biura Rady należy zapewnienie obsługi administracyjnej rady powiatu, zarządu i komisji rady.

Godziny pracy:

pon. 8.00 – 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

tel. 65 512 17 85 wew. 29

Joanna Napierała

Magdalena Masłowska

Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny

Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny opracowuje projekt struktury organizacyjnej starostwa, określa zasady jego funkcjonowania, prowadzi sprawy związane z obsługą zarządu i starosty oraz ochroną danych osobowych, obsługą interesantów, prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz prowadzi archiwum zakładowe. Poza tym wydział ten zajmuje się sprawami związanymi z realizacją zadań inwestycyjnych i remontowych, przygotowaniem i prowadzeniem procedur przetargowych na realizacją inwestycji i remontów, podejmowaniem działań w celu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności inwestycyjnej, w tym opracowywaniem stosownych wniosków oraz koordynowaniem spraw związanych ze sprawozdawczością i rozliczaniem inwestycji.

Wydział Organizacyjno-Inwestycyjny znajduje się w pokojach 21, 110 i 119.

Godziny pracy:

pon. 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

tel. 65 512 08 25

Pokój 110:

Rafał Landzwojczak - Naczelnik Wydziału - wew. 13
Eliza Klorek - wew. 14
Maria Żuchowska - wew. 14
Anna Wieczorek - wew. 16

Pokój 119:

Małgorzata Schwarz - Zastępca Naczelnika Wydziału - wew. 12
Barbara Brukiewicz – Nowak - wew. 17
Anna Włodarczak – wew. 17
Monika Kmieciak – wew. 17
Piotr Mikołajczak – wew. 17
Janusz Ratajszczak – wew. 17

Pokój 21:

Paweł Pawlak - wew. 41
Krzysztof Kruszyna – wew. 41

 

Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu

 

Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu prowadzi sprawy związane z promocją i rozwojem powiatu, współpracą z mediami, planowaniem strategicznym oraz koordynowaniem działań związanych ze współpracą zagraniczną.

Biuro Promocji, Informacji i Rozwoju Powiatu znajduje się w pokoju 117.

Godziny pracy:

pon. - 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

tel. 65 512 08 25

Hanna Grabus – Kierownik Biura – wew. 32

Bartosz Jankowski – wew. 32

Patrycja Strzelczyk – wew. 28

Grzegorz Kozak – wew. 28

 

Biuro Kadr i Płac

Do głównych zadań Biura Kadr i Płac należy opracowywanie zasad polityki kadrowej i zarządzanie kadrami oraz sporządzanie wykazów etatów i planów rozmieszczenia pracowników.

Biuro Kadr i Płac prowadzi także sprawy związane z odbywanymi w starostwie praktykami uczniów szkół średnich oraz studentów, przygotowywaniem wniosków w celu skierowania bezrobotnych na staż lub w celu przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Biuro Kadr i Płac znajduje się w pokoju 118.

Godziny pracy:

pon. - 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

tel. 65 512 08 25 w. 26

Joanna Bardyan – Kierownik Biura
Beata Matla
Paulina Adamczak

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego z zakresu ochrony praw konsumenta.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje w pokoju 14.

Godziny pracy:

śr. 7.00 - 15.00

tel. 65 512 08 25 wew. 31

Ewa Szymczak

 

Wydział Finansów

Wydział Finansów prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu i wykonywaniem budżetu powiatu, zapewnieniem obsługi finansowo-księgowej starostwa, sporządzaniem sprawozdań z realizacji zadań budżetowych, sprawy z zakresu organizacji i nadzoru prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne powiatu.

Wydział Finansów znajduje się na II piętrze w pokojach 208, 209, 210, 211, 212,

Godziny pracy:

pon. 8.00 - 16.00

wt. – pt. 7.00 - 15.00

tel. 65 511 09 95

pokój 212

Grażyna Szproch - Skarbnik Powiatu - wew. 37

pokój 211

Jolanta Kasperska - wew. 30

pokój 210

Blanka Pawlicka - wew. 38

Anna Wojciechowska – wew. 38

Anna Piątek – wew. 38

Lidia Maćkowiak - wew. 40

Barbara Lemańska – wew. 40

 pokój 208

Barbara Węgierska - wew. 34

Renata Gajkowska – Kram – wew. 34

 pokój 209

Michał Samoląg – Zastępca Naczelnika Wydziału - wew. 35

Natalia Werner-Pietrowska - wew. 36

 

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami 

Do podstawowych zadań Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności: w referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa i powiatu, wywłaszczenia nieruchomości, ochrony gruntów rolnych oraz w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej.

Godziny pracy:

pon. 8.00 - 16.00

wt. – pt. 7.00 - 15.00

tel. 65 511 08 84

 

Pokój 22

 

Pawel Wachowiak - Geodeta Powiatowy - Naczelnik Wydziału – wew. 18

 

W Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: Robert JAGODZIŃSKI - Kierownik Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pok. 24. tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: robertjagodzinski@powiatkoscian.pl

Zofia JÓZEFOWSKA - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: zofiajozefowska@powiatkoscian.pl

Mariola MICHALSKA - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: mariolamichalska@powiatkoscian.pl

Dominik ADAMCZAK - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków oraz systemów GEO-INFO, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: dominikadamczak@powiatkoscian.pl

Barbara PTASZYŃSKA-WARYCH (zastępowana przez Magdalena Migdałek) - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 19, e-mail: magdalenamigdalek@powiatkoscian.pl

Anna TRYBUŚ - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: annatrybus@powiatkoscian.pl

Dorota Kujawa - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24, e-mail: dorotakujawa@powiatkoscian.pl

Edyta ŁABIŃSKA - stanowisko ds. ewidencji gruntów i budynków i klasyfikacji gruntów, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 24

Joanna ZEMBROŃ - Główny specjalista ds. weryfikacji opracowań geodezyjnych, kartograficznych i koordynacji usytuowania  sieci uzbrojenia terenu, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: joannazembron@powiatkoscian.pl

Katarzyna MAŁYSZCZAK - stanowisko ds. spraw obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: katarzynamalyszczak@powiatkoscian.pl

Agnieszka KACZMAREK - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych,pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: agnieszkakaczmarek@powiatkoscian.pl

Paulina DUBSKA - stanowisko ds. koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: paulinadubska@powiatkoscian.pl

Danuta FLIEGER - stanowisko ds. prowadzenia części graficznej baz danych, pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 21, e-mail: danutaflieger@powiatkoscian.pl

Dominika HARASIMCZUK - stanowisko ds. prowadzenia archiwum i obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,pok. 24, tel. 65 511 08 84, wew. 22, e-mail: dominikaharasimczuk@powiatkoscian.pl

Ryszarda PROZOROWSKA (zastępowana przez Klaudia Kaźmierczak) - stanowisko ds. obsługi geodetów i naliczania opłat, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 22, e-mail: klaudiakazmierczak@powiatkoscian.pl

Karolina WERTZ - stanowisko ds. obsługi interesantów i naliczania opłat, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 19, e-mail: karolinawertz@powiatkoscian.pl


W Referacie ds. Gospodarki Nieruchomościami:

Magdalena OWSIANNA - Kierownik Referatu ds. Gospodarki Nieruchomościami, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 23, e-mail: magdalenaowsianna@powiatkoscian.pl

Danuta JURGA - stanowisko ds. gospodarowania nieruchomościami oraz lokalami, pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 23, e-mail: danutajurga@powiatkoscian.pl

Joanna CYBULSKA - stanowisko ds. gospodarowania gruntami rolnymi i ochrony gruntów rolnych, pok. 22, tel. 65 511 08 84 wew. 23, e-mail: joannacybulska@powiatkoscian.pl

Karolina KLEMENSKA - stanowisko ds. komunalizacji mienia i odszkodowań, pok. 22, tel. 65 511 08 84 wew. 23, e-mail: karolinaklemenska@powiatkoscian.pl

 

 

Ewa LEONARCZYK (zastępowana przez Mikołaj Szymkowiak) - stanowisko ds. administracyjno - organizacyjnych.

pok. 22, tel. 65 511 08 84, wew. 20, e-mail: mikolajszymkowiak@powiatkoscian.pl

 

Biuro Kontroli i Audytu

Biuro Kontroli i Audytu realizuje zadania zarządu w zakresie kontroli zewnętrznej jak i wewnętrznej oraz wydatkowania środków publicznych i zamówień publicznych, a także prowadzi zadania z zakresu audytu wewnętrznego.

Biuro znajduje się na ul. Gostyńskiej 38

Biuro czynne:

pn 8.00 - 16.00

wt - pt - 7.00 - 15.00

Adrian Kram

 

Biuro Obsługi Prawnej

Do zadań Biura Obsługi Prawnej należy m.in. wydawanie opinii, udzielanie porad prawnych oraz opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych wydawanych przez organy powiatu.

Biuro znajduje się w pokoju 14.

tel. 65 512 08 25, wew. 31

Maciej Matuszewski

Jakub Krupka

 

Starostwo Powiatowe w Kościanie, ul. Gostyńska 38

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny znajduje się w holu, przy głównym wejściu w budynku na ul. Gostyńskiej 38.
Przy Punkcie można pobrać numerki do systemu kolejkowego (więcej informacji na miejscu lub telefonicznie).

Godziny pracy:

pon. 8.00 - 17.00
wt. – pt. 7.00-15.00

tel. 65 512 14 20 wew. 41

Żaklina Borowiak

 

Wydział Komunikacji i Dróg

Wydział Komunikacji i Dróg realizuje zadania w zakresie rejestracji pojazdów, wydawania i zatrzymywania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, wydawania zaświadczeń, licencji i zezwoleń na wykonywanie transportu drogowego, zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.

Biura czynne:

pon. 8.30 - 16.30 - sprawy bez opłat, (8.30 - 16.00 - sprawy związane z rejestracją i inne sprawy związane z opłatami);
wt.-pt. 7.30 - 14.30 - sprawy bez opłat (7.15 - 14.00 - sprawy związane z rejestracją i inne sprawy związane z opłatami);

tel. 65  512 74 36

Pokój 106

Ewa Szyguła-Marcinkowska - Naczelnik Wydziału - wew. 26

Pokój 11

Prawa jazdy

Katarzyna Szymańska - wew. 38
Barbara Matuszczak
Anna Frąckowiak

Pokój 102

Rejestracja pojazdów

Mirosław Kiniorski - wew. 35
Natalia Cieślik
Łukasz Szymański

Pokój 103

Lucyna Pacholczyk - wew. 39
Maciej Werner
Katarzyna Karolczak

Pokój 104

Danuta Pospiech - wew. 36
Jagoda Kozłowska
Ewelina Pawłowska

 

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Środowiska prowadzi sprawy z zakresu architektury, budownictwa i planowania przestrzennego, sprawowania nadzoru specjalistycznego nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, sprawy z zakresu prawa wodnego, geologicznego i górniczego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki leśnej, gospodarki odpadami i rolnictwa.

Godziny pracy:

pon. - 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

tel. 65 512 74 28

Pokój 209

Beata Kownacka - Naczelnik Wydziału - wew. 24

Pokój 205

Maria Tomaszewska - wew. 22

Pokój 202

Hanna Szubert - wew. 30

Pokój 208

Krzysztof Rau - wew. 42
Joanna Los

tel. 65 512 74 31

Pokój 204

Robert Grzemski - wew. 29

Pokój 203

Sylwia Kościańska - wew. 25
Zbigniew Dominiak

 

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych

Wydział Oświaty i Spraw Społecznych prowadzi sprawy związane z organizacją szkół i placówek oświatowych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki, nadzorem nad stowarzyszeniami i fundacjami, świadczeniami na rzecz kombatantów, promocją i ochroną zdrowia, odznaczeniami i odznakami za osiągnięcia w dziedzinach objętych zakresem działania wydziału.

Godziny pracy:

Pon. - 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

tel. 65 512 74 33

Pokój 206

Sylwia Sałacka - Naczelnik Wydziału - wew. 23

Pokój 211

Beata Ratajczak - wew. 28
Barbara Łakoma

tel. 65 512 70 67

Pokój 210

Katarzyna Mierzejewska-Mocek - wew. 27
Monika Kustosz

Pokój 207

Izabela Biernacka - wew. 20
Anastazja Sikora

 

Kasa

Godziny pracy:

pon. 8.15 – 16.00
wt.-pt. 7.15 – 14.00

tel. 65 512 70 67 wew. 31

Izabela Litkowska

 

Starostwo Powiatowe w Kościanie, ul. Bączkowskiego 5a

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego realizuje zadania w zakresie ochrony informacji niejawnych, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i spraw obronnych oraz bezpieczeństwa publicznego.

Biuro znajduje się na II piętrze budynku przy ul. Bączkowskiego 5a.

Godziny pracy:

pon. - 8.00 - 16.00
wt. – pt. - 7.00 - 15.00

Anna Dudziak – Kierownik Biura – tel. 65 511 95 53

Marzena Thiel - tel. 65 512 39 29