Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach

Dom Pomocy Społecznej w Mościszkach to placówka stałego pobytu przeznaczona dla osób przewlekle chorych psychicznie.

DPS zapewnia mieszkańcom bezpieczne i godne warunki życia. Za cel stawia sobie łagodzenie skutków przewlekłej choroby i hospitalizacji, podtrzymanie i rozwijanie u podopiecznych umiejętności samodzielnego życia, podniesienie ich poziomu zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej oraz ponowną integrację ze środowiskiem.

 

Mościszki 37c, 64-010 Krzywiń

tel. 65 517 73 10, 517 73 11

fax: 65 517 73 12

e-mail: dpsm@powiatkoscian.pl

www.dpsmosciszki.pl

 

Dyrektor: Kinga Merchel

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo