XX Seminarium Historyków Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Kościańskie seminarium historyków odbyło się we wtorek 18 czerwca 2019 roku. Seminarium było poświęcone dowódcom powstania i wojska polskiego 1918 – 1919 roku. Konferencja odbyła się w Audytorium Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie. Przed spotkaniem władze powiatu, miasta, gminy Kościan i zaproszeni goście, wśród nich płk. Mirosław Demediuk, Naczelnik Wydziału Odznaczeń i Mianowań Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych złożyli kwiaty i oddali hołd Powstańcom Wielkopolskim pod pomnikiem na pl. Paderewskiego w Kościanie. Gościem specjalnym seminarium był Jerzy Gogołkiewicz, wnuk mjr Stanisława Taczaka.

Gry i zabawy małych Słowian tematem przewodnim IV Weekendu na Szlaku Piastowskim

W dniach 21-23 czerwca 2019 roku w Wielkopolsce oraz na Kujawach odbędzie się czwarta edycja święta Szlaku Piastowskiego. Jest to kontynuacja narodzonej w 2016 roku idei stworzenia wspólnego przedsięwzięcia pokazującego atrakcyjność turystyczną obu regionów. Co roku w akcję angażuje się większość obiektów tego najważniejszego szlaku kulturowego w Polsce, oferując turystom nowy wymiar rozrywki – dobrą zabawę z historią w tle.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo