Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności zajmuje się orzekaniem o stopniu niepełnosprawności osób poniżej i powyżej 16 roku życia oraz wydawaniem legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym.

ul. Kościelna 5A, 64-000 Kościan

tel./fax: (65) 511 98 32

e-mail: pzon@powiatkoscian.pl

 

Przewodnicząca: Małgorzata Schwarz

 

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności czynny jest w godzinach:

poniedziałek: 8.00 – 16.00

wtorek – piątek: 7.00 – 15.00

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo