Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Kościanie

Zespół Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej jest placówką publiczną dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. W skład Zespołu Szkół wchodzą: szkoła podstawowa specjalna, gimnazjum specjalne, zasadnicza szkoła zawodowa specjalna, trzyletnia szkoła przysposabiająca do pracy zespoły edukacyjno-terapeutyczne oraz zespoły rewalidacyjno-wychowawcze.

ul. Marii Konopnickiej 1, 64-000 Kościan

tel./fax (65) 512 29 31

e-mail: sekretariat@zsskoscian.pl

www.zss-koscian.pl

 

Dyrektor: Magdalena Dyszkiewicz

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo