Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze

I. Pielęgniarska opieka długoterminowa

  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Opieka Pielęgniarska "Noma", Kościan ul. Szpitalna 7, tel. 0602/52-92-76

  2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Pielęgniarek „Salus”, Kościanie, Osiedle Jagiellońskie 2, tel. 500298280

  3. NZOZ Zespół Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych „Pa-Med” S.c., Krzywiń, ul. Gen. Chłapowskiego 34, tel. 0606 10-94-56

II. Zakład/ oddział pielęgnacyjno – opiekuńczy

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie ul. Szpitalna 7, tel. 065512-08-55

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo