Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

PUBLICZNE  ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

Publicznym zakładem opieki zdrowotnej jest zakład opieki zdrowotnej utworzony przez ministra lub centralny organ administracji rządowej, wojewodę, jednostkę samorządu terytorialnego, publiczną uczelnię medyczną lub publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

1. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnejw Kościanie, ul. Szpitalna 7, tel. 65 512 08 55

2. Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie, pl. Paderewskiego 1A, tel. (065)5115122

3. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie, ul. Bączkowskiego 11 A, tel. 0655121270

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo