Zapraszamy do Zieleńca

Już 4 marca 2017 roku w Zieleńcu odbędę się jubileuszowe XV Mistrzostwa Powiatu Kościańskiego w Narciarstwie Zjazdowym i Snowboardzie.

Do udziału w zawodach zapraszają: Powiat Kościański, Gmina Miejska Kościan, Gmina Kościan, Gmina Śmigiel, Gmina Czempiń, Gmina Krzywiń, Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Kościanie, Uczniowski Klub Sportowy ,,Hellada” przy I LO w Kościanie.

W zawodach mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na stałe lub czasowo na terenie powiatu kościańskiego. Do uczestnictwa w zawodach dopuszcza się wyłącznie osoby, które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego, oświadczenia o zdolności do udziału w zawodach znajdujące się na karcie zgłoszenia.

Udział w zawodach można zgłaszać od 9 do 23 lutego 2017 roku w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Kościanie, ul Gostyńska 38, codziennie w godzinach 8:00-15:00. Koszt zgłoszenia wynosi 70 złotych dla osoby dorosłej. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych i studenci płacą 50 złotych, młodzież z gimnazjum, dzieci ze szkół podstawowych i młodsi płacą 35 zł. Osoby, które nie zgłoszą się wcześniej mogą to zrobić również w dniu zawodów. Biuro zawodów będzie czynne w godzinach od 8:00 do 9:00. Wówczas opłata za start wyniesie dla osoby dorosłej - 75 złotych, dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, i studentów – 55 złotych, dla młodzieży z gimnazjum, dzieci ze szkół podstawowych i młodszych - 40 zł.

Uiszczenie opłaty startowej uprawnia do korzystania bezpłatnie w dniu zawodów ze wszystkich wyciągów Stacji Narciarskiej Winterpol i Gryglówka w godzinach od godz. 9:00 do 16:00. Opłata startowa, z wyjątkiem sytuacji, gdy zawody zostaną odwołane, nie podlega zwrotowi.

Startujemy o godzinie 10:30 na stoku przy wyciągu „Gryglówka”.

Zawody zostaną rozegrane wg programu minutowego. Program ogłoszony zostanie w dniu zawodów, ponadto będzie dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kościanie www.powiatkoscian.pl

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo