Mapa serwisu

Witamy na stronie Powiatu

Andrzej JęczStarosta Kościański Andrzej Jęcz

Wybrane galerie

Wydział Komunikacji i Dróg
Wydział Komunikacji i Dróg - prowadzone sprawy

I. Prawa jazdy:

II. Transport drogowy:

III. Rejestracja pojazdów:

IV. Ewidencja instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców:

V. Ewidencja Stacji Kontroli Pojazdów i diagnostów:

VI. Zarządzanie ruchem:

VII. Parking wyznaczony przez Starostę Kościańskiego (art. 130a PoRD):

Parkingiem wyznaczonym przez Starostę Kościańskiego do prowadzenia zadania wynikającego z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym jest firma Pomoc Drogowa Auto-Handel Komis Jacek Jurga z siedzibą 64-000 Kościan, Kurza Góra ul. Długa 56. W razie zatrzymania pojazdu przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej bądź Inspekcji Transportu Drogowego wydana zostanie dyspozycja usunięcia pojazdu, a pojazd zostanie odholowany na w/w parking.

Na wyznaczonym parkingu uzyskają Państwo informację o kwocie jaką należy zapłacić (koszty usunięcia i przechowywania pojazdu zgodne z Uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku nr XXVII/261/13 - do pobrania na stronie www.bip.powiatkoscian.pl w zakładce "Zbiór Aktów Prawa Miejscowego" na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie, nr konta 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 (kasa czynna w poniedziałek w godz. 8.15 - 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.15 - 14.00). Z potwierdzeniem wpłaty należy udać się do jednostki, która wydała dyspozycję usunięcia pojazdu w celu uzyskanie zezwolenia odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego. Z otrzymanym zezwoleniem można odebrać pojazd z parkingu strzeżonego.

Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz numer rejestracyjny pojazdu.

Numer kontaktowy do Pana Jacka Jurgi prowadzącego parking strzeżony: +48 601 787 468.

Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie informacyjnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościanie

wersja do druku | autor: Michał Bączyk