wersja kontrastowa
Mapa serwisu

Witamy na stronie Powiatu

Andrzej JęczStarosta Kościański Andrzej Jęcz

Wybrane galerie

Wydział Komunikacji i Dróg
Wydział Komunikacji i Dróg - prowadzone sprawy

I. Prawa jazdy:

II. Transport drogowy:

III. Rejestracja pojazdów:

IV. Ewidencja instruktorów i ośrodków szkolenia kierowców:

V. Ewidencja Stacji Kontroli Pojazdów i diagnostów:

VI. Zarządzanie ruchem:

VII. Parking wyznaczony przez Starostę Kościańskiego (art. 130a PoRD):

 

Parkingiem wyznaczonym przez Starostę Kościańskiego do prowadzenia zadania wynikającego z art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym jest firma Pomoc Drogowa Auto-Handel Komis Jacek Jurga z siedzibą 64-000 Kościan, Kurza Góra ul. Długa 56. W razie zatrzymania pojazdu przez funkcjonariuszy Policji, Straży Miejskiej bądź Inspekcji Transportu Drogowego wydana zostanie dyspozycja usunięcia pojazdu, a pojazd zostanie odholowany na w/w parking.

 

Aby odebrać usunięty pojazd z parkingu należy:

  1. udać się do jednostki, która wydała dyspozycję usunięcia pojazdu w celu uzyskania zezwolenia odbioru pojazdu z parkingu strzeżonego,
  2. Po okazaniu zezwolenia na odbiór pojazdu na wyznaczonym parkingu uzyskać informację o kwocie jaką należy zapłacić (koszty usunięcia i przechowywania pojazdu zgodne z Uchwałą Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 listopada 2013 roku nr XXVII/261/13 - do pobrania na stronie www.bip.powiatkoscian.pl w zakładce "Zbiór Aktów Prawa Miejscowego") na konto Starostwa Powiatowego w Kościanie, nr konta 82 8666 0004 0108 1155 2000 0040 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kościanie przy ul. Gostyńskiej 38 (kasa czynna w poniedziałek w godz. 8.15 - 16.00, od wtorku do piątku w godz. 7.15 - 14.00),
  3. Po dokonaniu opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu można odebrać pojazd z parkingu strzeżonego w godz. 9.00 - 17.00.

 

Dowód wpłaty powinien zawierać imię i nazwisko właściciela oraz numer rejestracyjny pojazdu.

 

Numer kontaktowy do Pana Jacka Jurgi prowadzącego parking strzeżony: +48 601 787 468.

 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w karcie informacyjnej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kościanie
wersja do druku | autor: Michał Bączyk