Projekty UE

Wybierz kategorię
Projekt – przebudowa drogi Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu

Projekt – przebudowa drogi Wieszkowo – Żelazno – granica powiatu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”                                                 

Zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo-Żelazno-granica powiatu (Stankowo)” w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

09 sierpnia 2019
Budowa i przebudowa drogi powiatowej – droga wojewódzka 305 – do węzła drogi S5 – Nietążkowo

Budowa i przebudowa drogi powiatowej – droga wojewódzka 305 – do węzła drogi S5 – Nietążkowo

Nazwa zadania: Budowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3903P na odcinku od drogi wojewódzkiej 305 do węzła drogi S5 – Nietążkowo. Projekt realizowany przez dwa samorządy: Powiat Leszczyński oraz Powiat Kościański (partner projektu)-wg zapisów umowy partnerskiej zawartej na potrzeby realizacji projektu.

09 sierpnia 2019
Projekt – przebudowa drogi powiatowej – W- 6 – Kościan Południe – Kobylniki – Nowy Białcz

Projekt – przebudowa drogi powiatowej – W- 6 – Kościan Południe – Kobylniki – Nowy Białcz

Tytuł projektu: Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W-6 "Kościan Południe") Kobylniki - Nowy Białcz (droga powiatowa 3584P).

09 sierpnia 2019
Projekt - modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych

Projekt - modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych

Tytuł projektu: Tworzenie, modernizacja i aktualizacja rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w Starostwie Powiatowym w Kościanie oraz ich udostępnianie za pomocą e-usług.

09 sierpnia 2019

 

 

Nieczynna elektroniczna rejestracja kolejkowa

Szanowni Państwo, informujemy, że nie działa elektroniczny system rejestracji kolejkowej do rezerwacji wizyt przy rejestracji pojazdów. Prosimy z niego w najbliższym czasie nie korzystać. Rezerwacje nie będą realizowane.