Na Forum rolniczym o grypie ptaków

Starosta Kościański Bernard Turski wraz z Przewodniczącym Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Kościanie Zygmuntem Koniecznym zaprosili przedstawicieli środowisk rolniczych z powiatu kościańskiego do udziału w Forum Rolniczym.

Głównymi tematami Forum, które odbyło się 8 lutego 2017 roku w Domu Ogrodnika w Widziszewie, były bieżące zagadnienia dotyczące rolnictwa oraz ważnych dla rolników zagadnień,  a także działania w zakresie bioasekuracji w szczególności w gospodarstwach trudniących się hodowlą drobiu i trzody chlewnej.

Katarzyna Szulańczyk – Mencel, Powiatowy Lekarz Weterynarii przedstawiła obecną sytuację dot. ptasiej grypy. Na terenie powiatu kościańskiego nie stwierdzono ognisk ptasiej grypy, jednak z uwagi na to, ze ognisko wysoce zjadliwej grypy wykryte zostało na terenie powiatu poznańskiego, wytyczono na terenie gminy Czempiń obszar zagrożony wystąpieniem grypy ptaków.  Na ustalonych przez właściwe organy drogach publicznych lub prywatnych między obszarami zagrożonym i zapowietrzonym zostały wyłożone maty dezynfekcyjne, a obszary oznakowane właściwymi tablicami ostrzegawczymi.

Doktor Szulańczyk – Mencel przypomniała, że wszyscy posiadacze drobiu, także ci, którzy posiadają kilka sztuk w chowie przydomowym są zobowiązani do zamknięcia ptactwa znajdującego się w obszarze zapowietrzonym oraz zagrożonym do odwołania.

Zobowiązuje się wszystkich mieszkańców z terenu obszaru zapowietrzonego oraz zagrożonego do przestrzegania obowiązujących zasad postępowania z drobiem oraz stosowania się do innych zaleceń Inspekcji Weterynaryjnej. Podjęte działania mają na celu niedopuszczenie do rozprzestrzenienia się zachorowań wśród zwierząt.

Objawami grypy u ptaków, które można zaobserwować są: apatia, brak apetytu, osłabienie, trudności z oddychaniem, u niosek zmniejszona produkcja jaj aż do zaniku. Doktor Szulańczyk – Mecel przypomniała jednak, że czasem trudno zaobserwować wcześniej pojawiające się objawy ptasiej grypy u drobiu. Padnięcia mogą być nagłe, bez widocznych objawów sygnalizujących zakażenie.

Aby zminimalizować możliwość zakażenia należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności. Przede wszystkim należy trzymać drób w zamknięciu, nie należy korzystać z wody ze zbiorników, do których dostęp maja dzikie ptaki. Po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami należy umyć ręce woda z mydłem, w przypadku wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu należy stosować obuwie i odzież ochronne przeznaczone wyłącznie do tego celu. Ponadto należy zabezpieczyć paszę przed dostępem dzikich ptaków.

Wirus H5N8, co podkreślała dr K. Szulańczyk – Mencel, nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Człowiek nie może zarazić się grypą ptaków.

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo