Kampania "Dopalacze Wypalają" - konkurs na spot filmowy oraz plakat

Starostwo Powiatowe w Kościanie oraz Samorząd Województwa Wielkopolskiego zapraszają do wzięcia udziału w konkursie na spot filmowy oraz plakat w ramach Kampanii Społecznej „DOPALACZE WYPALAJĄ”.

Na prace konkursowe składają się spot filmowy oraz plakat:

- spot filmowy może zostać wykonany w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym (np. horror, western itp.) oraz technice (np. animacji). Nie może przekraczać 2 minut i musi być nagrany w formacie umożliwiającym jego odtworzenie ((divx, xvid, avi, wma, mp4, mpg, dvd). Praca ta może być wykonana indywidualnie lub przez grupę osób.

- plakat wykonany może być w dowolnej technice plastycznej (rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa) lub w technikach mieszanych, w formacie 50 x 70 cm, w formie umożliwiającej przygotowanie plakatu do druku w technice offsetowej wykorzystującej 4 kolory. Do nadesłanego plakatu należy dołączyć płytę CD z elektronicznym zapisem projektu plakatu. Format zapisu: *.pdf lub *.jpg lub *.tif. Plakat podobnie jak spot filmowy wykonany może być samodzielnie lub przez grupę osób.

Nadesłane prace powinny zawierać elementy pokazujące negatywne skutki zażywania dopalaczy oraz substancji psychoaktywnych.

Prace konkursowe nie mogą naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa z dniem 31 stycznia 2016 roku.

Pliki do pobrania

Zarząd

Bernard Turski - Przewodniczący Zarządu

Bernard Turski

Przewodniczący Zarządu

Starosta Kościański

Stefan Eugeniusz Stachowiak - Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Stefan Eugeniusz Stachowiak

Zastępca Przewodniczącego Zarządu

Wicestarosta Kościański

Mirosław Stanisław Kaczmarek - Członek Zarządu

Mirosław Stanisław Kaczmarek

Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa - Członek Zarządu

Aleksander Stanisław Sowa

Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak - Członek Zarządu

Grzegorz Ratajczak

Członek Zarządu

Facebook Logo
Twitter Logo
Instagram Logo